€ 1.200.000,- k.k.

Te koop: Malakkastraat 3bnr. 1, 2585 SG 's-Gravenhage

Beschrijving

Lees meer
Uniek wonen in de warme historie van de Vredeskapel.

Het is niet ondenkbaar dat Koningin Beatrix in 2005, tijdens de jubileumdienst ter ere van het 125-jarig bestaan van de Vredeskapel, stil heeft gestaan bij de rol die haar familie heeft gespeeld in de geschiedenis van de Vredeskapel. Het Koninklijk Huis is immers al betrokken bij de kapel sinds de bouw ervan in de 19e eeuw.

In 1880 is de Vredeskapel in opdracht van de hofmaarschalk van koningin Sophie gebouwd. Hij was begaan met het welzijn van de militairen die in de verschillende kazernes van Den Haag verbleven. Hij verzocht de bouwmeester van Koning Willem III een ontwerp te maken voor een militair tehuis. Het moest een plek worden waar militairen tot rust konden komen en steun konden vinden in hun geloof.

De kapel werd gebouwd in de stijl van het eclecticisme met overwegend neoclassicistische kenmerken. De voorgevel wordt door vier gecanneleerde pilasters in drie delen verdeeld. In het middelste deel bevindt zich de ingang met dubbele rondboogdeuren en daarboven het kenmerkende roosvenster. De beide zijdelen bestaan grotendeels uit fraaie rondboogvensters.

Hoewel de Vredeskapel niet veel later met formele toestemming van Koning Willem III geschonken werd aan de Nederlandse Hervormde Gemeente, bleef de functie van de kapel als onderkomen voor militairen relevant in de onstuimige eerste helft van de 20e eeuw. Wijkbewoners bekommerden zich over het lot en welzijn van de militairen en zorgden in de kapel voor vermaak, meubilair, tabak en voedsel. Ook Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik brachten een bezoek aan de kapel om de militairen bij te staan.

Deze bijzondere geschiedenis legde de grondslag voor de Vredeskapel als ‘huis in de buurt’ waar ruimte was voor bezinning, cultuur en ontmoeting. Wijkbewoners, de kerk, maar ook het Koninklijk Huis koesterden de Vredeskapel en droegen hun steentje bij middels giften en vrijwilligerswerk.

Om te voorkomen dat de Vredeskapel voorgoed verloren gaat krijgt dit schitterende Rijksmonument met haar warme historie een nieuwe bestemming. Achter de gevel worden vier bijzondere en zeer luxueuze appartementen gerealiseerd van respectievelijk 48, 95,156 en 158 m2.

Midden in de karakteristieke Archipelbuurt hoek Malakkastraat en Borneostraat wordt medio juni 2018 gestart met de transformatie van de “Vredeskapel”.

Kortom wonen op hoog niveau achter een monumentale gevel in een oase van rust van de voormalige kerk.

Bouwnummer 1:

Royaal 3-laags appartement van ca. 158 m² binnen de contouren van de kerk met 3 buitenruimtes en separate buitenberging.

De entree via de originele kerkdeuren geeft toegang tot een spacieuse ruimte van ca. 85m² met luxe open leefkeuken, living, separaat toilet en bergkasten en stalen wenteltrap naar de 1ste verdieping.

1e etage met overloop, masterbedroom met walk-in closet en luxe badkamer, extra ruimte naar keuze in te richten bijvoorbeeld als werkkamer of logeerkamer.

2e etage met overloop, 2 slaapkamers elk met directe toegang tot de patio, 2e luxe badkamer, berg/ wasruimte.

Bijzonderheden:
- 4 halfronde boogramen (360cm hoog)
- roosvenster
- All-Electric (= gasloos)
- Vloerverwarming/vloerkoeling
- Separate buitenberging
- Walk-in closet in master bedroom
- Keuken naar keuze, stelpost € 25.000,- incl. BTW
- Sanitair naar keuze, stelpost € 8.150,- incl. BTW
- Tegels naar keuze, stelpost € 2.350,- incl BTW
- Eigen grond
- Rijksmonument
- Beschermd stadsgezicht
- Garantiebepalingen volgens STABU van toepassing
- Projectnotaris Mr C.D. Rosenberg Polak

EXCLUSIVE LIVING IN THE HISTORY OF THE PEACE CHAPEL (built 1879)

During the 2005 jubilee service in honour of the 125th anniversary of the Peace Chapel, Queen Beatrix reflected on the role that her family played in the history of the Peace Chapel. The Royal Family of the Netherlands has been involved in the chapel since its construction in the late 19th century.

In 1880 the construction of the Peace Chapel was commissioned by Queen Sophie's marshal. The marshal was concerned with the wellbeing of the soldiers who stayed in the various barracks of The Hague also he asked the architect of King William III to make a design for a military home. It had to become a place where soldiers could rest and find support in their faith.

The chapel was built in the style of eclecticism with predominantly neoclassical characteristics. The façade is divided into three parts by four fluted pilasters. The entrance with double round arch doors is in the middle part and above that the distinctive rose window. Both sides consist largely of beautiful round arch windows.
Although not much later the Peace Chapel was given with formal permission from King William III, to the Dutch Reformed Church, the function of the chapel as a shelter for soldiers remained relevant in the turbulent first half of the 20th century.
Local residents were concerned about the fate and welfare of the military and provided entertainment, furniture, tobacco and food for the chapel. Queen Wilhelmina and Prince Hendrik also paid a visit to the chapel to assist the soldiers.
This extraordinary history laid the foundation for the Peace Chapel as a 'house in the neighbourhood' where there was room for reflection, culture and gathering. Local residents, the church, but also the Royal Family cherished the Peace Chapel and contributed through gifts and volunteer work.
To prevent the Peace Chapel from being lost forever, this magnificent monument with its rich history will be given a new purpose. Behind the façade, four special and very luxurious apartments of 48 m², 95 m², 156 m² and 158 m² will be realized.
In mid-June 2018, the transformation of the "Peace Chapel" started in the middle of the characteristic Archipel neighbourhood on the corner of Malakkastraat and Borneostraat.

In short exclusive and high quality living space behind a monumental façade in an oasis of calm of the former church.

Construction number 1:

Generous 3-layer apartment of approximately 158 m² within the contours of the church with 3 outdoor spaces and separate outdoor storage.

The entrance through the original church doors gives access to a spacious room of approximately 85m² with luxury open kitchen, living room, separate toilet, storage cupboards and steel spiral staircase to the 1st floor.

1st floor with landing, master bedroom with walk-in closet and luxury complete bathroom, additional space to choose for example as an office or guest/bedroom.

2nd floor with landing, 2 bedrooms each with direct access to a patio, 2nd luxury bathroom, storage/laundry room.

Features:
- 4 half-round arched windows (360cm high)
- Rose window
- All-Electric (= gasless)
- Underfloor heating / cooling
- Built-in LED light/spots
- Built in kitchen, provisional sum of € 25.000, - incl. VAT
- Bathroom sanitary of your choice, provisional sum of € 8.150, - incl. VAT
- Tiles of your choice, provisional sum of € 2.350, - incl. VAT
- STABU Warranty applies
- Freehold
- National monument
- Protected cityscape
- Project notary Mr C.D. Rosenberg Polak

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Referentienummer 08272/4118055
Vraagprijs € 1.200.000,- k.k.
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Woensdag 13 juni 2018
Laatste wijziging Maandag 25 juni 2018
Bouw
Type object Appartement, beneden/boven woning
Woonlaag 1e woonlaag
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1879
Type dak Samengesteld
Isolatievormen Dakisolatie
Muurisolatie
Vloerisolatie
Dubbelglas
Volledig geïsoleerd
Oppervlaktes en inhoud
Gebruiksoppervlakte wonen 158 m²
Inhoud 474 m³
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 11 m²
Tuinoppervlakte 24 m²
Indeling
Aantal bouwlagen 3
Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)
Locatie
Ligging Aan rustige weg
In woonwijk
Beschutte ligging
Uitrusting
Verwarmingssysteem Vloerverwarming
Heeft een lig-/zitbad Ja
Heeft kabel-tv Ja
Tuin aanwezig Ja
Heeft ventilatie Ja

Marktcijfers 's-Gravenhage

€ 263.908,- Gemiddelde verkoopprijs in 's-Gravenhage Landelijk gemiddelde: € 257.145,-
€ 301.637,- Gemiddelde vraagprijs in 's-Gravenhage Landelijk gemiddelde: € 319.842,-
33 Gemiddelde verkooptijd in 's-Gravenhage Landelijk gemiddelde: 60
1.255 Gemiddeld aangeboden in 's-Gravenhage Landelijk gemiddelde: 75.803
1.010 Gemiddeld aantal verkocht in 's-Gravenhage Landelijk gemiddelde: 32.306
€ 2.325,-/m2 Gemiddelde prijs/m² in 's-Gravenhage Landelijk gemiddelde: € 2.236,-/m2
Terug
Recent bekeken